Ostatnia aktualizacja: 2023-01-10

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Systemy Informacji Geograficznej"

Inne wydawnictwa z 2022 roku

Geo & Arche - dialog wschodniej perspektywy, wizualizacja informacji geograficznej, fotografia

Geo & Arche - dialog wschodniej perspektywy, wizualizacja informacji geograficznej, fotografia

Konstantinovski Puntos C., 2022, Geo & Arche - dialog wschodniej perspektywy, wizualizacja informacji geograficznej, fotografia, IGiGP UJ, Przemyśl - Kraków.

ISBN 978-83-64089-77-0

Język publikacji: polski

pdfPublikacja dostępna w całości w formie elektronicznej (12.7 MB)

Spis treści

  O Autorze ....2

  Wprowadzenie promotora projektu ....3

  Oś czasu minigrantu ....3

  Co to jest grodzisko? ....4

Aleksandra Madej  Różne perspektywy - historia ukryta w grodziskach ....5

  Co to są Grody Czerwieńskie? ....6

  Plakaty dwóch wystaw związanych z projektem ....7

  Wały obronne grodzisk ....8

  Gród i jego zaplecze ....9

  Grody wokół Sanoka ....10

  Grody na obszarze zlewni Wiaru ....10

  Fotogrametria wybranych zabytków archeologicznych ze zbiorów Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu ....11

Janusz Polaczek  Gród w Przemyślu ....13

  Zabytki wczesnośredniowieczne ze zbiorów Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu ....14

  Analizy geomorfologiczne ....16

Cyryl Konstantinovski Puntos, Tomasz Kalicki  Dolina na północnym krańcu grodziska w Tuligłowach ....17

Cyryl Konstantinovski Puntos  O wystawie w filii Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej ....17

  Bibliografia ....19

  Podziękowania ....19

© IGiGP UJ "2023"