Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Prace wielotematyczne"

Inne wydawnictwa z 2017 roku

Człowiek i jego działania. Spojrzenie geografa. Prace dedykowane Profesorowi Włodzimierzowi Kurkowi

Człowiek i jego działania. Spojrzenie geografa. Prace dedykowane Profesorowi Włodzimierzowi Kurkowi

Drewnik M., Mika M. (red.), 2017, Człowiek i jego działania. Spojrzenie geografa. Prace dedykowane Profesorowi Włodzimierzowi Kurkowi, IGiGP UJ, Kraków.

ISBN 978-83-64089-37-4

Język publikacji: polski

Cena: 40.00 PLN (w tym 5% VAT).

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet. Przy zamówieniach on line do ceny książki doliczany jest koszt wysyłki (Poczta Polska).

Spis treści

Przedmowa  ....5

Tabula Gratulatoria  ....9

Sylwetka naukowa prof. dra hab. Włodzimierza Kurka  13

Bibliografia prac naukowych Włodzimierza Kurka  19

Pogoda podczas ważnych wydarzeń w życiu Profesora Włodzimierza Kurka  31

Elżbieta Bilska-Wodecka, Antoni Jackowski, Izabela Sołjan 

  Niezależne Kościoły afrykańskie na tle przemian religijnych w Afryce ....35

Iryna Blazhevich 

  Wartości kulturowe w działalności białoruskich gospodarstw agroturystycznych ....47

Anita Bokwa 

  Smog jako element mezoklimatu Krakowa ....61

Bolesław Domański, Krzysztof Gwosdz 

  Ścieżki deindustrializacji i reindustrializacji Sudetów ....71

Robert Faracik 

  Dziedzictwo salinarne Europy Środkowej ....93

Joanna Fidelus-Orzechowska, Elżbieta Gorczyca, Kazimierz Krzemień 

  Zróżnicowanie natężenia ruchu turystycznego w Tatrzańskim Parku Narodowym w latach 2000-2016 ....107

Zygmunt Górka, Jakub Taczanowski 

  Funkcje nowych miast w Małopolsce ze szczególnym uwzględnieniem turystyki ....119

Robert Guzik, Arkadiusz Kołoś, Jakub Taczanowski 

  Transport publiczny atrakcją turystyczną? ....133

Kinga Krzesiwo 

  Społeczno-geograficzny profil turysty-narciarza z zagranicy w Ośrodku Narciarskim Kotelnica Białczańska (Białka Tatrzańska) ....147

Magdalena Kubal 

  Rynek pracy kobiet w turystyce na wsi w świetle dotychczasowych badań ....161

Robert Pawlusiński 

  Ekonomia współdzielenia - istota zjawiska oraz wyzwania dla sektora turystyki w miastach ....179

Aneta Pawłowska 

  Technologie informacyjno-komunikacyjne w dostępie do informacji i usług turystycznych ....193

Katarzyna Piotrowicz, Dorota Matuszko 

  Wpływ zmian klimatu na walory turystyczne Krakowa ....207

Bartosz Piziak, Michał Witkiewicz 

  Monitoring ruchu turystycznego przy wykorzystaniu bezzałogowych statków powietrznych na przykładzie Stegny i Krynicy Morskiej ....215

Joanna Pociask-Karteczka 

  Levadas - atrakcja turystyczna Madery ....229

Marcin Popiel, Wojciech Kurda 

  Wybrane zagadnienia problematyki niepełnosprawności w Polsce ....237

Danuta Ptaszycka-Jackowska 

  Afryka poznawana od strony morza ....249

Łukasz Quirini-Popławski, Michajło Hamkało, Michajło Rutynskij, Nazar Kudła 

  Miejscowości turystyczne w dolinie Oporu w Beskidach Wschodnich do roku 1939 ....255

Elżbieta Stach 

  Wycieczki szkolne na przykładzie wybranych zespołów szkół z Krakowa i Krzeszowic - analiza porównawcza ....273

Katarzyna Śliwa-Martinez 

  Czynniki rozwoju współpracy partnerskiej w turystyce w Karpatach ....289

Piotr Trzepacz 

  Miasta Afryki jako węzły pasażerskiej komunikacji międzynarodowej w warunkach transformacji światowego systemu osadniczego ....303

Ewelina Walawender, Zbigniew Ustrnul 

  Wieloletnia zmienność występowania burz na obszarach górskich w Polsce jako czynnik ograniczający turystykę ....319

Joanna Więcław-Michniewska 

  Miasta Afryki ....327

Bernadetta Zawilińska 

  Zawoja jako wieś turystyczna - tradycje, opinie mieszkańców i perspektywy rozwoju ....341

© IGiGP UJ "2022"