Ostatnia aktualizacja: 2023-01-10

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Turystyka i geografia turyzmu"

Inne wydawnictwa z 2015 roku

Studium Turyzmu Uniwersytetu Jagiellońskiego (1936-1939) i jego rola w rozwoju geografii turyzmu

Studium Turyzmu Uniwersytetu Jagiellońskiego (1936-1939) i jego rola w rozwoju geografii turyzmu

Jackowski A., Sołjan I., Bilska-Wodecka E., Liro J., 2015, Studium Turyzmu Uniwersytetu Jagiellońskiego (1936-1939) i jego rola w rozwoju geografii turyzmu, IGiGP UJ, Kraków.

Recenzje: Recenzent: prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk

ISBN 978-83-64089-23-7

Język publikacji: polski

Cena: 25.00 PLN (w tym 5% VAT).

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet. Przy zamówieniach on line do ceny książki doliczany jest koszt wysyłki (Poczta Polska).

Spis treści

Przedmowa (Włodzimierz Kurek)  9

Wstęp  13

1. Rozwój geografii turyzmu w Europie do 1939 r.  ....17

2. Turystyka w badaniach polskich geografów do 1939 r.  ....23

3. Przesłanki warunkujące powołanie Studium Turyzmu  ....31

  3.1. Krajoznawstwo ....32

  3.2. Turystyka ....37

  3.2.1. Turystyka religijna ....48

  3.3. Planowanie przestrzenne i regionalne ....55

  3.4. Wzrastające zainteresowanie turystyką ze strony władz państwowych, samorządowych oraz organizacji gospodarczych ....73

4. Utworzenie Studium Turyzmu Uniwersytetu Jagiellońskiego  ....87

  4.1. Członkowie-założyciele i finanse ....95

  4.2. Działalność dydaktyczna ....100

  4.3. Działalność badawcza ....105

  4.4. Wydawnictwa ....133

  4.5. Prace dokumentacyjne i zbiory ....144

  4.6. Współpraca z urzędami, instytucjami i organizacjami turystycznymi w Polsce ....146

  4.7. Współpraca z placówkami zagranicznymi ....148

  4.8. Zakończenie działalności ....149

5. Dorobek i osiągnięcia Studium Turyzmu UJ  ....167

Zakończenie  ....173

Literatura  ....175

Summary  ....187

Indeks osobowy  ....195

© IGiGP UJ "2023"