Ostatnia aktualizacja: 2023-01-10

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Informatory"

Inne wydawnictwa z 2014 roku

Rozwój myśli geograficznej w Polsce. Katalog wystawy towarzyszącej Konferencji Regionalnej Międzynarodowej Unii Geograficznej Collegium Maius, Kraków 18-22 sierpnia 2014

Rozwój myśli geograficznej w Polsce. Katalog wystawy towarzyszącej Konferencji Regionalnej Międzynarodowej Unii Geograficznej Collegium Maius, Kraków 18-22 sierpnia 2014

Jackowski A., Taborska M. (red.), 2014, Rozwój myśli geograficznej w Polsce. Katalog wystawy towarzyszącej Konferencji Regionalnej Międzynarodowej Unii Geograficznej Collegium Maius, Kraków 18-22 sierpnia 2014, IGiGP UJ, Muzeum UJ, Kraków.

ISBN 978-83-64089-06-0

Język publikacji: polski

Spis treści

Krzystof Stopka 

  Przedmowa ....6

  Foreword ....6

Marek Degórski 

  Przedmowa ....10

  Foreword ....10

Antoni Jackowski 

  Dzieje geografii polskiej do 1945 roku ....15

  History of geography in Poland until 1945 ....15

Małgorzata Taborska 

  Rozwój instrumentów, przyrządów i pomiarów ....147

  Development of geographic instruments, devices, and measurements ....147

Wystawa / Exhibition 

  Rozwój myśli geograficznej w Polsce ....248

  The development of geographical ideas in Poland ....148

  Podziękowania ....253

  Acknowledgements ....253

  Spis eksponatów ....254

  Ideas in Poland ....254

  Eksponaty ....281

  Objects 281

  Zawartość CD ....344

  Table of contents for CD ....344

© IGiGP UJ "2023"