Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Geografia społeczno-ekonomiczna"

Inne wydawnictwa z 2010 roku

Człowiek media środowisko

Człowiek media środowisko

Biernacki W., 2010, Człowiek media środowisko, IGiGP UJ, Kraków.

ISBN 978-83-88424-50-2

Język publikacji: polski

Cena: 19.95 PLN (w tym 5% VAT).

pdfPublikacja dostępna w całości w formie elektronicznej (6.3 MB)

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet. Przy zamówieniach on line do ceny książki doliczany jest koszt wysyłki (Poczta Polska).

Spis treści

1. Dlaczego media interesują geografa?  ....7

  1.1. Cel i zakres opracowania ....12

  1.2. Podstawowe terminy ....15

2. Geograf, medioznawca i socjolog wobec relacji człowiek - informacja  ....19

  2.1. Percepcja i poznanie środowiska ....19

     2.1.1. Pośrednie źródła informacji w badaniach geograficznych ....20

     2.1.2. Media masowe źródłem informacji o środowisku ....21

  2.2. Ewolucja poglądów dotyczących wpływu mediów ....25

  2.3. Społeczne konstruowanie wiedzy o środowisku ....28

3. Media masowe o środowisku  ....31

  3.1. Podstawy metodologiczne badań ....31

     3.1.1. Analiza zawartości mediów - klucz kategoryzacyjny ............... 31

     3.1.2. Charakterystyka analizowanych mediów ................................... 35

  3.2. Zjawiska ekstremalne ....38

  3.3. Stan środowiska ....44

  3.4. Komponenty powłoki ziemskiej ....48

  3.5. Zjawiska globalne ....53

     3.5.1. Efekt cieplarniany ....53

     3.5.2. Warstwa ozonowa ....57

     3.5.3. Poziom wód oceanicznych ....59

4. Wiedza i aktywność prośrodowiskowa w społeczeństwie  63

  4.1. Podstawy metodologiczne badań ....63

     4.1.1. Lokalizacja badań ankietowych ....64

     4.1.2. Charakterystyka badanej próby ....66

  4.2. Postrzegane źródła informacji ....66

     4.2.1. Użytkowanie mediów masowych i Internetu ....69

     4.2.2. Autorytet przyrodniczy ....72

  4.3. Wiedza o funkcjonowaniu zjawisk przyrodniczych ....74

     4.3.1. Częstotliwość występowania zjawisk ekstremalnych ....76

     4.3.2. Wahania poziomu wód oceanicznych ....77

     4.3.3. Pochodzenie zmian grubości warstwy ozonowej ....78

     4.3.4. Czas powstania efektu cieplarnianego ....79

     4.4. Deklaratywne działania na rzecz środowiska ....81

5. Kulturowy obieg informacji środowiskowych  ....89

  5.1. Cechy nadawców ....89

  5.2. Cechy odbiorców ....92

  5.3. Przekaz a wiedza ....93

Bibliografia  ....99

Summary  ....113

Spis tabel  ....119

List of tables .  ....120

Spis rysunków   ....121

List of figures  ....122

Załączniki  ....123

  Załącznik 1. Kewstionariusz ankiety ....125

  Załącznik 2. Karta kodowa - prasa ....131

  Załącznik 3. Karta kodowa - radio ....135

  Załącznik 4. Karta kodowa - telewizja ....139

© IGiGP UJ "2022"