Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Klimatologia"

Inne wydawnictwa z 2007 roku

Klimat Krakowa w XX wieku

Klimat Krakowa w XX wieku

Matuszko D. (red.), 2007, Klimat Krakowa w XX wieku, IGiGP UJ, Kraków.

Nakład wyczerpany.

ISBN 978-83-88424-28-1

Język publikacji: polski

pdfPublikacja dostępna w całości w formie elektronicznej (15.6 MB)

Spis treści

  Wstęp ....7

  Introduction ....9

Krystyna German 

  Środowisko przyrodnicze krakowa i jego wpływ na warunki klimatyczne ....11

  Natural environment of cracow and its impact on climatic conditions ....18

Zbigniew Ustrnul 

  Warunki cyrkulacyjne ....21

  Atmospheric circulation conditions ....39

Janina Bożena Trepińska 

  Ciśnienie atmosferyczne ....41

  Air pressure ....53

Jakub Wojkowski 

  Promieniowanie słoneczne ....55

  Solar radiation ....72

Dorota Matuszko 

  Zachmurzenie ....75

  Cloudiness ....84

Dorota Matuszko 

  Usłonecznienie ....87

  Sunshine duration ....96

Katarzyna Piotrowicz 

  Temperatura powietrza ....99

  Air temperature ....111

Agnieszka Wypych 

  Wilgotność powietrza ....113

  Air humidity ....124

Robert Twardosz 

  Opady atmosferyczne ....127

  Precipitation ....137

Małgorzata Falarz 

  Pokrywa śnieżna ....139

  Snow cover ....146

Leszek Kowanetz 

  Stosunki anemologiczne ....149

  Anemological conditions ....165

Dorota Matuszko, Katarzyna Piotrowicz 

  Warunki bioklimatyczne ....169

  Bioclimatic conditions ....186

Anita Bokwa 

  Zanieczyszczenie powietrza ....187

  Air pollution ....198

Dorota Matuszko, Jakub Wojkowski 

  Zróżnicowanie przestrzenne wybranych cech klimatu Krakowa ....201

  Spatial differentiation of chosen climate elements in Cracow ....204

  Literatura ....205

  Załączniki ....221

  Wykaz autorów ....243

© IGiGP UJ "2022"