Ostatnia aktualizacja: 2023-01-10

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Geomorfologia"

Inne wydawnictwa z 2005 roku

VII Zjazd Geomorfologów Polskich. Przewodnik do sesji terenowej

VII Zjazd Geomorfologów Polskich. Przewodnik do sesji terenowej "Wybrane problemy geomorfologii Karpat fliszowych"

Kotarba A., Rączkowska Z. (red.), 2005, VII Zjazd Geomorfologów Polskich. Przewodnik do sesji terenowej "Wybrane problemy geomorfologii Karpat fliszowych", IGiGP UJ, Kraków.

Nakład wyczerpany.

Język publikacji: polski

pdfPublikacja dostępna w całości w formie elektronicznej (4.4 MB)

© IGiGP UJ "2023"