Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Prace wielotematyczne"

Inne wydawnictwa z 2004 roku

Przestrzeń w badaniach i wędrówkach studentów geografii

Przestrzeń w badaniach i wędrówkach studentów geografii

Micek G., Padło T. (red.), 2004, Przestrzeń w badaniach i wędrówkach studentów geografii, IGiGP UJ, Kraków.

ISBN 83-88424-34-3

Język publikacji: polski

Cena: 8.40 PLN (w tym 5% VAT).

pdfPublikacja dostępna w całości w formie elektronicznej (2.0 MB)

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet. Przy zamówieniach on line do ceny książki doliczany jest koszt wysyłki (Poczta Polska).

Spis treści

Przedmowa  7

Szczepan Żurek 

  Zjazdy Studenckich Kół Naukowych Geografów - rys historyczny ....9

Karol Janas 

  Dzieje Koła Geografów Uniwersytetu Jagiellońskiego ....11

Marta Bobiatyńska, Tomasz Dusza 

  80 lat Koła Naukowego Studentów Geografii Uniwersytetu Warszawskiego (1922-2002) ....19

Tomasz Giętkowski 

  Przestrzenne zróżnicowanie form fluwioglacjalnych na przedpolach lodowców islandzkich, na przykładzie Skeiđarárjökull i Höfdabrekkujökul ....23

Grzegorz Micek, Tomasz Padło 

  Postrzeganie Zbiornika Czorsztyńskiego przez mieszkańców okolicznych wsi ....37

Jarosław Działek, Mariusz Gałek 

  Losy absolwentów geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego z lat 1990-1995 ....43

Paweł Hałat 

  Piętrowość środowiska przyrodniczego Gór Krymskich ....49

Michał Mikołajczyk, Marta Pabich 

  Przyrodnicze i kulturowe walory Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich ....61

Aleksandra Barczak, Władysław Jankow, Łukasz Kubinek, Paweł Struś, Tomasz Wołowiec 

  Podatność na degradację szlaków turystycznych Ojcowskiego Parku Narodowego ....69

Katarzyna Makowska, Beata Osmólska 

  Podlasie Nadbużańskie jako kraina wyjątkowa pod względem przyrodniczym, krajobrazowym i kulturowym ....81

Szymon Biały 

  Zamość jako światowe dziedzictwo kultury ....83

Weronika Pawlak 

  Miasto w mieście. Księży Młyn jako atrakcja turystyczna Łodzi ....86

Weronika Pawlak, Aleksandra Bielna 

  Wybrane walory przyrodniczo-krajobrazowe Dąbrowy Górniczej ....88

Bartosz Kotrys 

  Geologia Góry św. Anny ....90

Dagmara Barańska 

  Fauna obszarów zurbanizowanych ....93

Rafał Kroczak 

  Walory krajobrazowe i możliwości rozwoju turystyki w paśmie Brzanka-Liwocz ....95

Joanna Markowska 

  Dalmacja - przyroda, zjawiska, ludzie ....102

Maciej Kronenberg 

  Walory turystyczne Libii ....104

© IGiGP UJ "2022"