Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

rok

grupa tematyczna:

2001 

 2003

2002

Okładka1. Górka Z., Jelonek A. (red.), 2002, Geograficzne uwarunkowania rozwoju Małopolski, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka2. Jackowski A., Sołjan I. (red.), 2002, Pielgrzymki jako element kultury religijnej, Peregrinus Cracoviensis, z.12.

Okładka3. Jackowski A., Sołjan I. (red.), 2002, Sacred Geography, Peregrinus Cracoviensis, z.13.

Okładka4. Mydel R., Hiroshi Ishihara, 2002, Kioto. Japońskie miasto historyczne , IGiGP UJ, Kraków, ss. 72.

Okładka5. Obrębska-Starkel B. (red.), 2002, Topoclimatic and geoecoligical changes in The Wieliczka Foothills in the surroundings of The Dobczyce Reservoir, Prace Geograficzne, z. 109.

Okładka6. Obrębska-Starkel B. (red.), 2002, Climate variability in Europe: case studies, Prace Geograficzne, z. 110.

Okładka7. Pietrzak M., 2002, Geomorfologiczne skutki zmian użytkowania ziemi na Pogórzu Wiśnickim, Przemiany środowiska na Pogórzu Karpackim, t. 2, IGiGP UJ Kraków.

Okładka8. Skiba S., Ziaja W. (red.), 2002, Struktura i funkcjonowanie środowiska przyrodniczego Sorkapplandu, Wyd. UJ, Kraków.

Okładka9. Sołjan I., 2002, Ośrodki kultu maryjnego w Karpatach Polskich (1772-1992), IGiGP UJ, Kraków, ss. 192.

Okładka10. Święchowicz J., 2002, Współdziałanie procesów stokowych i fluwialnych w odprowadzaniu materiału rozpuszczonego i zawiesiny ze zlewni górskiej, Przemiany środowiska na Pogórzu Karpackim, t. 3, IGiGP UJ Kraków.

Okładka11. Trepińska J., 2002, Górskie klimaty, IGiGP UJ, Kraków, ss. 204.

© IGiGP UJ "2022"