Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

rok

grupa tematyczna:

Turystyka i geografia turyzmu

2020

Okładka1. Pawłowska-Legwand A., 2020, Technologie informacyjno-komunikacyjne w promocji i informacji turystycznej gmin w Polsce. Studium na przykładzie województwa małopolskiego, IGiGP UJ, Kraków.

 

2015

Okładka1. Jackowski A., Sołjan I., Bilska-Wodecka E., Liro J., 2015, Studium Turyzmu Uniwersytetu Jagiellońskiego (1936-1939) i jego rola w rozwoju geografii turyzmu, IGiGP UJ, Kraków.

 

2014

Okładka1. Krzesiwo K., 2014, Rozwój i funkcjonowanie stacji narciarskich w polskich Karpatach, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka2. Mika M., 2014, Założenia i determinanty podtrzymywalności lokalnego rozwoju turystyki, IGiGP UJ, Kraków.

 

2013

Okładka1. Pawlusiński R. (red.), 2013, Współczesne uwarunkowania i problemy rozwoju turystyki, IGiGP UJ, Kraków.

 

2011

Okładka1. Mika M. (red.), 2011, Kraków jako ośrodek turystyczny, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka2. Mika M. (red.), 2011 , Prace Geograficzne, z. 125.

 

2007

Okładka1. Studia nad turystyką. Prace ekonomiczne i społeczne, 2007, t. 3, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka2. Studia nad turystyką. Prace geograficzne i regionalne, 2007, t. 2, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka3. Studia nad turystyką. Tradycje, stan obecny i perspektywy badawcze., 2007, t. 1, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka4. Ptaszycka-Jackowska D. (red), 2007, Polska Przestrzeń turystyczna, Prace Geograficzne, z. 117.

 

2006

Okładka1. Faracik R., 2006, Turystyka w strefie podmiejskiej Krakowa, IGiGP UJ, Kraków.

 

2005

Okładka1. Pawlusiński R., 2005, Samorząd lokalny a rozwój turystyki. Przykład gmin Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, IGiGP UJ, Kraków.

 

2004

Okładka1. Kurek W., 2004, Turystyka na obszarach górskich Europy, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka2. Mika M., 2004, Turystyka a przemiany środowiska przyrodniczego Beskidu Śląskiego, IGiGP UJ, Kraków.

 

2003

Okładka1. Kurek W. (red.), 2003, Issues of tourism and health resort management, Prace Geograficzne, z. 111.

 

1996

Okładka1. Warszyńska J. (red.), 1996, Karpaty polskie. Przyroda, człowiek, działalność., Wyd. UJ, Kraków.

© IGiGP UJ "2022"