Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

rok

grupa tematyczna:

Prace wielotematyczne

2020

Okładka1. Fiedeń Ł., Anielska K., Świgost-Kapocsi A. (red.), 2020, Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii, IGiGP UJ, Kraków.

 

2019

Okładka1. Fiedeń Ł., Anielska K. (red.), 2019, Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii. tom 7, IGiGP UJ, Kraków.

 

2018

Okładka1. Fiedeń Ł., Anielska K., Listwan-Franczak K., Franczak P. (red.), 2018, Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii. tom 6, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka2. Listwan-Franczak K., Ł. Fiedeń, Franczak P. (red.), 2018, Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii, t. 5, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka3. Zborowski A. (red.), 2018, Człowiek Społeczeństwo Przestrzeń, t. 11, IGiGP UJ, Kraków, Myczkowce.

 

2017

Okładka1. Drewnik M., Mika M. (red.), 2017, Człowiek i jego działania. Spojrzenie geografa. Prace dedykowane Profesorowi Włodzimierzowi Kurkowi, IGiGP UJ, Kraków.

 

2016

Okładka1. Franczak P., Krąż P., Liro J., Liro M., Listwan-Franczak K. (red.), 2016, Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii, t. 4, IGiGP UJ, Kraków.

 

2015

Okładka1. Miasto w badaniach geografów, 2015, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka2. Bilska-Wodecka E., Sołjan I. (red.), 2015, Geografia na przestrzeni wieków. Tradycja i współczesność. Profesorowi Antoniemu Jackowskiemu w 80. rocznicę urodzin, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka3. Liro J., Liro M., Krąż P. (red.), 2015, Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii. tom 3, IGiGP UJ, Kraków.

 

2014

Okładka1. Krąż P. (red.), 2014, Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii. tom 2, IGiGP UJ, Kraków.

 

2013

Okładka1. Jakiel M. (red.), 2013, Środowisko geograficzne w badaniach młodych geografów, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka2. Krąż P., Hibner J., Koj J., Balon J., 2013, Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii, IGiGP UJ, Kraków.

 

2011

Okładka1. Chełmicki W. (red.), 2011 , Prace Geograficzne, z. 127.

Okładka2. Ciołkosz A., Guzik C., Luc M., Trzepacz P., 2011, Zmiany użytkowania ziemi w Karpatach Polskich w okresie 1988-2006, IGiGP UJ, Kraków.

 

2010

Okładka1. Twardosz R., Ziaja W. (red.), 2010 , Prace Geograficzne, z. 123.

 

2009

Okładka1. Domański B., Kurek W. (red.), 2009, Gospodarka i Przestrzeń. Prace dedykowane Profesor Danucie Ptaszyckiej-Jackowskiej, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka2. Jackowski A., Quirini-Popławski Ł. (red.), 2009 , Prace Geograficzne, z. 121.

 

2008

Okładka1. Skiba S., Krzemień K. (red.), 2008, Contemporary evolution of the natural environment of the region between Antiatlas and Sahara (Morocco), Prace Geograficzne, z. 118.

Okładka2. Twardosz R., Jezioro P. (red.), 2008, Zagadnienia geografii fizycznej, Prace Geograficzne, z. 120.

 

2005

Okładka1. Krzemień K., Trepińska J., Bokwa A. (red.), 2005, Rola stacji terenowych w badaniach geograficznych, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka2. Obrębska-Starklowa B., German K. (red), 2005, Structure of the natural environment - sustainable development, Prace Geograficzne, z. 115.

 

2004

Okładka1. Izmaiłow B. (red), 2004, Przyroda - człowiek - Bóg, IGiGP UJ, Kraków, ss. 376.

Okładka2. Jackowski A. (red.), 2004, Geografia u progu XXI wieku - I Forum Geografów Poskich, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka3. Micek G., Padło T. (red.), 2004, Przestrzeń w badaniach i wędrówkach studentów geografii, IGiGP UJ, Kraków.

 

2001

Okładka1. Chełmicki W. (red.), 2001, Przemiany środowiska na Pogórzu Karpackim, t. 1, IGiGP UJ Kraków.

Okładka2. German K., Balon J. (red.), 2001, Przemiany środowiska przyrodniczego Polski a jego funkcjonowanie, IGiGP UJ, Kraków, ss. 814.

Okładka3. Kortus B. (red.), 2001, Człowiek i Przestrzeń, IGiGP UJ, Kraków, ss. 228.

 

2000

Okładka1. Obrębska-Starkel B. (red.), 2000, Studies in physical geography, Prace Geograficzne, z. 105.

 

1999

Okładka1. Widacki W. (red.), 1999, Przemiany środowiska przyrodniczego zachodniej części Beskidów pod wpływem antropopresji, IGUJ, Kraków, ss. 144.

 

1998

Okładka1. Chełmicki W. (red.), 1998, Carpathian foothills marginal zone. Man and environment, Prace Geograficzne, z. 103.

 

1997

Okładka1. Domański B., Jackowski A. (red.), 1997, Geografia. Człowiek. Gospodarka. Prof. B. Kortusowi w 70. rocznicę urodzin, IGUJ, Kraków.

 

1996

nul1. Mydel R., 1996, Kryzys amerykańskiego miasta centalnego. Buffalo 1950-1990, IGUJ, Kraków.

 

1995

nul1. Kaszowski L. (red.), 1995, Dynamika i antropogeniczne przeobrażenia środowiska przyrodniczego progu Karpat między Rabą a Uszwicą, IGUJ, Kraków, ss. 332.

nul2. Kaszowski L. (red.), 1995, Struktura i funkcjonowanie środowiska przyrodniczego progu Karpat, Zeszyty Nauk. UJ, Pr. Geogr., z. 100.

© IGiGP UJ "2022"