Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

rok

grupa tematyczna:

Klimatologia

2020

Okładka1. Piotrowicz K., Bielec-Bąkowska Z., Krzyworzeka K., 2020, Groźne zjawiska meteorologiczne w Krakowie i powiecie krakowskim w świetle interwencji straży pożarnej i policji, IGiGP UJ, Kraków.

 

2019

Okładka1. Kossowska-Cezak U., Twardosz R., 2019, Wielkoobszarowe anomalie termiczne w Europie (1951-2018), IGiGP UJ, Kraków.

 

2018

Okładka1. Matuszko D., 2018, Chmury i pogoda. Nowa międzynarodowa klasyfikacja chmur, Wyd. UJ, Kraków.

Okładka2. Wypych A., 2018, Para wodna w troposferze nad Europą, IGiGP UJ, Kraków.

 

2017

Okładka1. Kossowska-Cezak U., Twardosz R., 2017, Anomalie termiczne w Europie (1951-2010), IGiGP UJ, Kraków.

 

2013

Okładka1. Cebulska M., Szczepanek R., Twardosz R., 2013, Rozkład przestrzenny opadów atmosferycznych w dorzeczu górnej Wisły. Opady średnie roczne (1952-1981)., WIS PK, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka2. Matuszko D., Soroka J., 2013, Zachmurzenie Spitsbergenu na podstawie obserwacji w Polskiej Stacji Polarnej w Hornsundzie. Cloudiness over Spitsbergen based on observations made at the Polish Polar Station in Hornsund., IGiGP UJ, Kraków.

 

2011

Okładka1. Matuszko D., Piotrowicz K. (red.), 2011 , Prace Geograficzne, z. 126.

 

2010

Okładka1. Bokwa A., 2010, Wieloletnie zmiany struktury mezoklimatu miasta na przykładzie Krakowa, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka2. Piotrowicz K., 2010, Sezonowa i wieloletnia zmienność typów pogody w Krakowie, IGiGP UJ, Kraków.

 

2009

Okładka1. Bokwa A. (red.), 2009 , Prace Geograficzne, z. 122.

Okładka2. Matuszko D., 2009, Chmury i pogoda, Wyd. II, Wyd. UJ, Kraków.

Okładka3. Matuszko D., 2009, Wpływ zachmurzenia na usłonecznienie i całkowite promieniowanie słoneczne, Wyd. UJ, Kraków.

 

2008

Okładka1. Bokwa A. (red.), 2008, Klimat i mikroklimat Pogórza Wielickiego, Prace Geograficzne, z. 119.

 

2007

Okładka1. Matuszko D. (red.), 2007, Klimat Krakowa w XX wieku, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka2. Piotrowicz K., Twardosz R., 2007, Wahania klimatu w różnych skalach przestrzennych i czasowych, IGiGP UJ, Kraków.

 

2006

Okładka1. Matuszko D., 2006, Chmury i pogoda, Wyd. UJ, Kraków.

Okładka2. Trepińska J., Olecki Z. (red.), 2006, Klimatyczne aspekty środowiska geograficznego, IGiGP UJ, Kraków.

 

2005

Okładka1. Bokwa A., Walczak M. (red.), 2005, Encyklopedia Klimatologiczna ESPERE: wykorzystanie mowych mediów w edukacji, Wyd. UJ, Kraków.

Okładka2. Twardosz R., 2005, Dobowy przebieg opadów atmosferycznych w ujęciu synoptycznym i probabilistycznym na przykładzie Krakowa (1886-2002), IGiGP UJ, Kraków.

 

2004

Okładka1. Bokwa A., Ustrnul Z. (red.), 2004, Zastosowanie wybranych metod statystycznych w klimatologii, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka2. Matuszko D., 2004, Chmury. Klasyfikacja, rozpoznawanie, pogoda, Wyd. UJ, Kraków.

 

2002

Okładka1. Obrębska-Starkel B. (red.), 2002, Climate variability in Europe: case studies, Prace Geograficzne, z. 110.

Okładka2. Obrębska-Starkel B. (red.), 2002, Topoclimatic and geoecoligical changes in The Wieliczka Foothills in the surroundings of The Dobczyce Reservoir, Prace Geograficzne, z. 109.

Okładka3. Trepińska J., 2002, Górskie klimaty, IGiGP UJ, Kraków, ss. 204.

 

2000

Okładka1. Obrębska-Starkel B. (red.), 2000, Images of weather and climate, Prace Geograficzne, z. 108.

Okładka2. Obrębska-Starkel B. (red.), 2000, Reconstructions of climate and its modelling, Prace Geograficzne, z. 107.

 

1997

nul1. Trepińska J. (red.), 1997, Wahania klimatu w Krakowie (1792-1995). Wielowiekowe zmiany klimatu na podstawie krakowskiej serii meteorologicznej (1792-1995) ze szczególnym uwzględnieniem schyłku glacjału, IGUJ, Kraków, ss.205.

 

1996

Okładka1. Obrębska-Starkel B., Niedźwiedź T. (red.), 1996, Proceedings of the international conference on climate dynamics and global change perspective, Zeszyty Nauk. UJ, Pr. Geogr., z. 102.

 

1995

Okładka1. Obrębska-Starklowa B., 1995, Differentiation of topoclimatic conditions in a Carpathian Foreland Valley based on multiannual observations, Zeszyty Nauk. UJ, Pr. Geogr., z. 101.

© IGiGP UJ "2022"