Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

rok

grupa tematyczna:

Historia geografii

2020

Okładka1. Jackowski A., Wites T. (red.), 2020, Księga Wielkiego Jubileuszu. Polskie Towarzystwo Geograficzne 1918?-?2018, IGiGP UJ, Kraków.

 

2019

Okładka1. Jackowski A., Bilska-Wodecka E., Sołjan I., Liro J. (red.), 2019, Geografia polska i geografowie w latach II wojny światowej, IGiGP UJ, Kraków.

 

2018

Okładka1. Jackowski A. (red.), 2018, Rola geografii w utrwalaniu niepodległej Polski i w jej rozwoju, IGiGP UJ, Kraków.

 

2014

Okładka1. Jackowski A., 2014, Kalendarium dziejów geografii polskiej (wybór), History of Geography in Poland (selected items), IGiGP UJ, Kraków.

 

2012

Okładka1. Harasimiuk K.A., 2012, Dzieje Instytutu Geograficznego w Uniwersytecie Lwowskim w latach 1883-1939, IGiGP UJ, Kraków.

 

2011

Okładka1. Jackowski A. (red.), 2011, Do końca wierny Polsce i Geografii. Wiktor Rudolf Ormicki (1898-1941), IGiGP UJ, Kraków.

 

2010

Okładka1. Baścik M. (red.), 2010, Irena de Dynowska-Balcer. 1929-1995. PRO MEMORIA, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka2. Jackowski A., Michno A. (red.), 2010, PAMIĘTAMY... Geografia polska w latach II wojny światowej, IGiGP UJ, Kraków.

 

2009

Okładka1. Jackowski A., Sołjan I., 2009, Z dziejów geografii na Uniwersytecie Jagiellońskim (XV-XXI wiek), IGiGP UJ, Kraków.

 

2006

Okładka1. Jackowski A., Sołjan I. (red.), 2006, Wincenty Pol jako geograf i krajoznawca, IGiGP UJ, Kraków.

 

2005

Okładka1. Jędrychowski I. (red.), 2005, 25 lat Zakładu Kartografii i Teledetekcji, IGiGP UJ, Kraków.

 

2000

nul1. Kortus B., Jackowski A., Krzemień K. (red.), 2000, Nauki geograficzne w poszukiwaniu prawdy o ziemi i człowieku T. V, [w:] Geografia w Uniwersytecie Jagiellońskim 1849-1999, IGUJ Kraków.

 

1999

nul1. Domański B., Widacki W. (red.), 1999, Geografia polska u progu trzeciego tysiąclecia T. IV, [w:] Geografia w Uniwersytecie Jagiellońskim 1849-1999, IGUJ Kraków.

nul2. Kortus B., Jackowski A., Krzemień K. (red.), 1999, Dzieje Katedry i Instytutu Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego 1849-1999 T. I, [w:] Geografia w Uniwersytecie Jagiellońskim 1849-1999, IGUJ Kraków.

nul3. Kortus B., Jackowski A., Krzemień K. (red.), 1999, Rozwój i dorobek nauk geograficznych w Uniwersytecie Jagiellońskim T. III , [w:] Geografia w Uniwersytecie Jagiellońskim 1849-1999, IGUJ Kraków.

nul4. Kortus B., Jackowski A., Krzemień K. (red.), 1999, Wybitni geografowie Uniwersytetu Jagiellońskiego T. II, [w:] Geografia w Uniwersytecie Jagiellońskim 1849-1999, IGUJ Kraków.

© IGiGP UJ "2022"