Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

rok

grupa tematyczna:

Geografia społeczno-ekonomiczna

2022

Okładka1. Guzik R., Kołoś A., Fiedeń Ł., Kocaj A., Wiedermann K., 2022, Dostępność komunikacyjna i relacje przestrzenne w województwie małopolskim, IGiGP UJ, Kraków.

 

2021

Okładka1. Działek J., 2021, Geografia sztuki. Struktury przestrzenne zjawisk i procesów artystycznych, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka2. Guzik R., Kołoś A., Fiedeń Ł., Kocaj A., Wiedermann K., 2021, Dostępność komunikacyjna i relacje przestrzenne w województwie łódzkim, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka3. Guzik R., Kołoś A., Fiedeń Ł., Kocaj A., Wiedermann K., 2021, Dostępność komunikacyjna i relacje przestrzenne w województwie zachodniopomorskim, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka4. Guzik R., Kołoś A., Fiedeń Ł., Kocaj A., Wiedermann K., 2021, Dostępność komunikacyjna i relacje przestrzenne w województwie warmińsko-mazurskim, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka5. Guzik R., Kołoś A., Fiedeń Ł., Kocaj A., Wiedermann K., 2021, Dostępność komunikacyjna i relacje przestrzenne w województwie kujawsko-pomorskim, IGiGP UJ, Kraków.

 

2020

Okładka1. Guzik R., Kołoś A., Fiedeń Ł., Kocaj A., Wiedermann K., 2020, Dostępność komunikacyjna i relacje przestrzenne w województwie pomorskim, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka2. Płatkiewicz K., 2020, Zróżnicowanie przestrzenne wypadków i kolizji drogowych w krakowie oraz jego uwarunkowania, IGiGP UJ, Kraków.

 

2019

Okładka1. Fiedeń Ł., 2019, Zmiany użytkowania gruntów, gospodarowania i codziennego życia mieszkańców gmin w pasie autostrady A4, IGiGP UJ, Kraków.

 

2017

Okładka1. Działek J., Biernacki J., Konieczny R., Fiedeń Ł., Franczak P., Grzeszna K., Listwan-Franczak K., 2017, Zanim nadejdzie powódź. Wpływ wyobrażeń przestrzennych, wrażliwości społecznej na klęski żywiołowe oraz komunikowania ryzyka na przygotowanie społeczności lokalnych do powodzi, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka2. Guzik R., Kołoś A., Gwosdz K., Biernacki W., Działek J., Kocaj A., Panecka-Niepsuj M., K. Wiedermann, 2017, Dostępność, relacje i powiązania przestrzenne w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Olsztyna, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka3. Micek G., 2017, Bliskość geograficzna przedsiębiorstw zaawansowanego przemysłu i usług a przepływy wiedzy, IGiGP UJ, Kraków.

 

2014

Okładka1. Gwosdz K., 2014, Pomiędzy starą a nową ścieżką rozwojową. Mechanizmy ewolucji struktury gospodarczej i przestrzennej regionu tradycyjnego przemysłu na przykładzie konurbacji katowickiej po 1989 roku., IGiGP UJ, Kraków.

 

2010

Okładka1. Biernacki W., 2010, Człowiek media środowisko, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka2. Kołoś A., Trzepacz P. (red.), 2010 , Prace Geograficzne, z. 124.

 

2009

Okładka1. Biernacki W., Bokwa A., Działek J., Padło T., 2009, Społeczności lokalne wobec zagrożeń przyrodniczych i klęsk żywiołowych, IGiGP UJ, Kraków.

 

2006

Okładka1. Kołoś A., 2006, Rozwój przestrzenny a współczesne funkcjonowanie miejskiego transportu szynowego w Polsce, IGiGP UJ, Kraków.

 

2005

Okładka1. Domański B., Gwosdz K. (red.), 2005, Dziesięć lat doświadczeń pierwszej polskiej specjalnej strefy ekonomicznej. Mielec 1995-2005., IGiGP UJ Kraków & ARP o/Mielec.

Okładka2. Sobala-Gwosdz A., 2005, Ośrodki wzrostu i obszary stagnacji w województwie podkarpackim, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka3. Zborowski A., 2005, Przemiany struktury społeczno-przestrzennej regionu miejskiego w okresie realnego socjalizmu i transformacji ustrojowej (na przykładzie Krakowa), IGiGP UJ, Kraków.

 

2004

Okładka1. Gwosdz K., 2004, Ewolucja rangi miejscowości w konurbacji przemysłowej. Przypadek Górnego Śląska, IGiGP UJ, Kraków, ss. 216.

Okładka2. Paszkowski M. (red.), 2004, Effectiveness geographical space quality of life, Prace Geograficzne, z. 114.

 

2003

Okładka1. Górka Z. (red), 2003, Changes of geographical environment and those of the socio-economic phenomena, Prace Geograficzne, z. 112.

Okładka2. Guzik R., 2003, Przestrzenna dostępność szkolnictwa ponadpodstawowego, IGiGP UJ, Kraków, ss. 190.

Okładka3. Jarczewski W., Micek G. (red.), 2003, Krakowska przestrzeń biurowa, IGiGP UJ, Kraków, ss. 92.

 

2002

Okładka1. Górka Z., Jelonek A. (red.), 2002, Geograficzne uwarunkowania rozwoju Małopolski, IGiGP UJ, Kraków.

 

2001

Okładka1. Domański B., 2001, Kapitał zagraniczny w przemyśle Polski. Prawidłowości rozmieszczenia, uwarunkowania i skutki, IGiGP UJ, Kraków, ss. 522.

 

2000

Okładka1. Domański B. (red.), 2000, Studies in local and regional development, Prace Geograficzne, z. 106.

© IGiGP UJ "2022"